środa, 25 maja 2016

Projekotwanie sztachety Winylowe na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Plotki plastykowe na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balustrady PVC na plot i bramkę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane ploty Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak planowane plot plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz